Noc Bibliotek za nami…

1 października w godz. 17:00-21:30 odbyła się Noc Bibliotek zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Celestynowie, podczas której odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Krzanik, warsztaty plastyczne z Anną Salamon, projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassiego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Poniżej fotorelacja ze spotkania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Publiczna w Celestynowie działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 4250,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Nazwa zadania
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.
Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Celestynowie i filii w Regucie po nowości książkowe