Mobilne planetarium

Biblioteka Publiczna w Celestynowie w niedzielne popołudnie 10 marca 2019 r. zaprosiła dzieci na warsztaty „Mapka nieba i gwiazdozbiory”, podczas których  uczestnicy dowiedzieli się wielu ważnych informacji o gwiazdozbiorach oraz  wykonali obrotową mapkę nieba, czyli najprostszy przyrząd, który ułatwia rozpoznawanie aktualnie widocznych gwiazd i gwiazdozbiorów. Dzieci wzięły również udział w pokazie „Nasze niebo” w mobilnym planetarium, gdzie obejrzały fazy Księżyca i planety Układu Słonecznego, kometę, deszcz meteorytów oraz Drogę Mleczną. Podczas pokazu dzieci nauczyły się rozpoznawać najjaśniejsze gwiazdy  i charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdozbiory. Zobaczyły jak niebo zmienia się w ciągu nocy i roku. Zajęcia prowadzone były przez zawodowych astronomów z Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka.

 

e-książki

Z okazji trwającego Tygodnia e-książki oraz zbliżającego się Dnia Kobiet, platforma IBUK Libra zwiększa dostęp o 2968 dodatkowych publikacji z kategorii literatura kobieca oraz literatura faktu. Publikacje będą dostępne w okresie od 7-24 marca br.
Kody dostępu do Platformy IBUK Libra dostępne są w Bibliotece Publicznej w Celestynowie. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

„Nie taki mokry lód”

W ramach cyklu spotkań „Kreatywne warsztaty z pasją”  17 lutego 2019 r. Biblioteka Publiczna w Celestynowie zorganizowała zajęcia naukowe „Nie taki mokry lód”, prowadzone przez firmę Funiversity. Dzieci badały dokładnie substancję o nazwie suchy lód oraz zmierzyły się z temperaturą około minus 80 stopni. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się  jakie są stany skupienia substancji oraz w jaki sposób można je zmieniać. Każdy z uczestników wykonał magiczne bańki oraz dowiedział się skąd w wodzie gazowanej tyle bąbelków. Na koniec spotkania każdy miał okazję wykonać eksperyment w postaci polimerowej zabawki, którą zabrał do domu. W zajęciach wzięło udział 28 dzieci w różnym wieku. Biblioteka poprzez nowy cykl zajęć  chce pokazać dzieciom, że księgozbiór Biblioteki to nie tylko bajki i opowiadania, ale także literatura popularnonaukowa. Promując taką literaturę pokazujemy dzieciom jak bardzo ciekawy jest świat, który nas otacza.

Spotkanie z Niepodległą

Z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Biblioteka Publiczna w Celestynowie także włączyła się w obchody tej ważnej uroczystości. Powstał projekt pt. „Spotkanie z Niepoległą”, na który składały się wykłady, warsztaty, konkurs plastyczny oraz wystawa.

Biblioteka zaprosiła uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Celestynów do udziału w wykładach i warsztatach z rekwizytami. Pan Adrian Pogorzelski – przewodnik, archeolog, z zamiłowania historyk opowiedział o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach związanych z heroicznym dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości. Oprócz wiedzy przekazanej przez prowadzącego uczniowie mogli także obejrzeć oryginalne mundury, broń oraz fotografie.

Podsumowaniem spotkań był ogłoszony konkurs plastyczny nt. „Niepodległa w oczach dzieci”. Wzięli w nim udział uczniowie klas III szkól podstawowych.

Wystawa, została przygotowana w ramach projektu „Dla Niepodległej”. Realizowany jest on przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego„Niepodległa”. Na wystawę składają się z plansze edukacyjne, które prezentują wydarzenia niepodległościowe i sylwetki wybitnych Polaków.

Na konkurs plastyczny wpłynęły 53 prace. Udział w konkursie wzięły dzieci  z następujących szkół podstawowych:

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

4/ Szkoła Podstawowa w Regucie

5/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Komisja w składzie:

Przewodnicząca:

  1. Monika Grajda- Widulińska – artysta – plastyk

Członkowie:

  1. Ewa Wilczek – GOKiS w Celestynowie
  2. Paulina Michalska – GOKiS w Celestynowie
  3. Agata Olszewska – GOKiS w Celestynowie

Komisja oceniła prace konkursowe wg następujących kryteriów: popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, samodzielność i staranność wykonania, wrażenie artystyczne.

Komisja przyznała:

I miejsce: Nikola Zienkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie

II miejsce: Mikołaj Szulc,  Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

III miejsce: Karol Grzeszczuk, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie

Filip Piętka, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Wyróżnienie:

1/ Jakub Szerszenowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

2/ Michał Ząberg, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

3/ Patrycja Marszałek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

4/ Alicja Sybilska, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

5/ Maria Wieczorek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

6/ Angelika Klimańska, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

7/ Otylia Saganek, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

„Nieobojętni. Zapomniani bohaterowie”

Biblioteka Publiczna w Celestynowie została wybrana do udziału w projekcie „Nieobojętni. Zapomniani bohaterowie” Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Projekt ma za zadanie promować czytelnictwo w Polsce oraz przybliżać historię najnowszą.

10 października 2018 r. odwiedził nas Maciej Klima ze Stowarzyszenia Auschwitz Memento, które od wielu lat realizuje swoją misję, starając się przypominać o wyjątkowym doświadczeniu historycznym Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi systemami: niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Pan Maciej przybliżył członkom Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej postać Witolda Pileckiego. Zachęcał również do przeczytania książki „Niezłomni z oddziału Sosienki. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz”, która dokumentuje dzielność żołnierzy „Sosienek”. Partyzanci nieśli pomoc więźniom obozu, alarmowali świat o tym, co dzieje się w obozie i zorganizowali ok. 1/3 ucieczek. Druga pozycją wartą przeczytania jest „Pilecki. Śladami mojego taty”. Książka to zapis rozmów Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla z Andrzejem Pileckiem, synem rotmistrza Witolda Pileckiego. Spotkanie zostało połączone z pokazem filmu „Pilecki”, jest to  fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Przedstawia historię rotmistrza Witolda Pileckiego, od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.

 

Spotkanie z historią w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Celestynowie w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania Niepodległości zorganizowała spotkania autorskie „Spotkania z historią w bibliotece”.
25 września br. Dorota Combrzyńską-Nogala odwiedziła uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Pisarka opowiedziała o losach dzieci w czasie II wojny światowej, wszystko oparte było  prezentacja multimedialną. Uczniowie poznali historię Jutki z łódzkiego getta, Chmurki wywiezionej na Syberię i małej Kazi, która po zakończeniu wojny  musiała opuścić rodzinny dom niedaleko Lwowa i przenieść się w okolice Wrocławia. Pani Dorota Combrzyńska – Nogala podbiła serca uczestników spotkania swoim ciepłem i serdecznością, chętnie odpowiadała na wszystkie pytania, a po spotkaniu cierpliwie wpisywała dedykacje do swoich książek.

 

Narodowe Czytanie

8 września br. Biblioteka Publiczna w Celestynowie po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie objętej honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wybrane teksty z „Przewiośnia” Stefana Żeromskiego i Antologii Niepodległości czytali zarówno twórcy lokalni,  przedstawiciele stowarzyszeń z gminy Celestynów oraz harcerze.
W tym dniu można było obejrzeć wystawę prac twórców lokalnych, stoisko z akcesoriami z bitwy warszawskiej, makietę stanowiska pracy Stefana Żeromskiego jako korespondenta wojennego oraz posłuchać wykładu Adriana Pogorzelskiego –archeologa „Od guwernera do korespondenta wojennego – Stefan Żeromski w okolicach  Celestynowa” , przybyłym czas umilił koncert piosenki literackiej w wykonaniu Pawła Melnarowicza i Przemysława Wojnarowskiego.