Narodowe Czytanie

9 września o godz. 16:00 rozpocznie się w gminie Celestynów Narodowe Czytanie.
Tegorocznym utworem jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
W tym roku Biblioteka zaprasza na Halę Sportową w Celestynowie.
Wspólne czytanie odbędzie się również w sołectwach:
– Dąbrówka,
– Glina,
– Jatne,
– Lasek,
– Ostrów,
– Pogorzel,
– Ponurzyca,
– Regut,
– Stara Wieś.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału. Miejsca spotkań w poszczególnych sołectwach opisano na plakatach dostępnych na tablicach sołeckich.

Zakup nowości

Biblioteka Publiczna w Celestynowie działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 769, 00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Nazwa zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

Zapraszamy czytelników do zgłaszania propozycji zakupu nowości książkowych na maila : kontakt@bibliotekacelestynow.pl

Spotkanie w Starej Wsi

Bibliotekarze z postaciami bajkowymi odwiedzili dziś Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi. Przeczytaliśmy książeczki „Psi patrol. O małym Pingwinku „oraz „Moja Bajkowa Dobranocka-Lato Olafa”, porozmawialiśmy o Bibliotece i o projekcie ‚Mała Książka, Wielki Człowiek”

Mała książka, Wielki Człowiek

W dniu dzisiejszym nasi bibliotekarze wraz z postaciami bajkowymi odwiedzili dzieci z grupy 4 i 5- latków w Szkole Podstawowej w Celestynowie oraz dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie . Spotkania miały na celu zaproszenie dzieci do regularnego odwiedzania naszej placówki oraz opowiedzenia o projekcie, w którym udział bierze nasza biblioteka pn. „Mała książka, Wielki Człowiek”